KunstMalebog

Protest mod japansk hvalfangst

Af 9. marts 2019 maj 4th, 2019 Ingen kommentare

Af Benjamin Gilbert

 

Som appetitvækker til Mal Aarhus bringer vi her en af tegningerne med tilhørende tekst.

Humpback Gunship 

(Pukkelhval våbenskib) er det skulpturelle detritus fra en malstøm af modstridende oplevelser og historiske begivenheder. De modstridende oplevelser var personlige, og de historiske begivenheder var ret specifikke for Australien omkring mid­ten af det 20. århundrede.

Greenpeace-kampagne

I det naturstolte Tasmanien arbejdede jeg efter mine studier på kunstskole med en Greenpeace-kampagne for at redde hvaler. Et par uger efter stod jeg og tilberedte hvalkød pa Lofoten i Norge – en russisk skulptør havde fundet det bagest i et fryserlager, hvor vi var i gang med at udskære en etnogra­fisk is-skulptur-udstilling. Det er med en del indre konflikt, at jeg kan sige, at hvalkød er overvurderet, og at det er nytteløst at dræbe de majestætiske dyr.

Historiske begivenheder

De historiske begivenheder er lige så besynderlige, og de har været i mine tanker i mange år: under 2. Verdenskrig blev miniatureubåde opdaget og indfanget i Sydneys havn … det var her til skulpturfestivalen, Sculpture by the Sea ved Bondi, at Humpback Gunship blev bygget. Disse miniubåde blev foreslået som en mulig, men også ret fantasifuld forklaring på forsvindingen af Harold Holt, som var premiereminister i Australien på det tidspunkt. For folk i Sydney er en militariseret metalhval den konkrete, konceptuelle forbindelse til disse begivenheder.

Hval og helikopter

Den absurde indfangning af hvaler som fødeemne er ligestillet med det latterlige forslag om en hvalhelikopter.

Personligt nød jeg også det legende forhold mellem en puk­kelhval og en helikopters form, og fordi jeg kort forinden havde arbejdet med hvaler, følte jeg mig nødsaget til at op­retholde opmærksomheden på slagtningen af hvaler gennem en indbydende, folkelig skulptur. Hvis man kan cementere moralske problemstillinger i børns hoveder, har hvaler måske en fremtid.

Oversat af Clara Strunge

Japan vil genoptage kommerciel hvalfangst sommeren 2019.

www.agencyofsculpture.com

Humpback Gunship is the sculptural detritus from a maelstrom of conflicting experiences and historical events.
The conflicting experiences were personal, and the historical events rather particular to Australia in the Mid 20th century. 

In nature proud Tasmania following my art university studies I was campaigning to save whales with Greenpeace, A few short weeks afterwards I found myself cooking whale meat in the Lofted islands,Norway – A russian sculptor had found it in the back of a freezer warehouse in which we were carving an ethnographic ice sculpture exhibition. It is with some internal conflict I can say whale meat is over-rated and a futile destruction of magnificent animals. 

The historical events are equally strange and griped my mind for many years – during WW2 miniature submarines were captured in Sydney harbour – the site of the Bondi Sculpture by the Sea sculpture festival for which the Humpback Gunship was built. These mini Subs were also suggested as a possible – but a rather fanciful explanation, for the disappearance of Mr Harold Holt – whom as it happened was Prime minister of Australia at the time. For the people of Sydney, a militarised metallic whale holds a tangible conceptual link to these events.  

The ridiculous nature of catching whales to eat, is equalled by the ridiculous proposition a whale helicopter. 

Personally I also enjoyed the playful relationship between a humpback whale and helicopter form, and given the intimacy in which I had recently known whales, I felt obliged to maintain awareness of there slaughter through an engaging civic sculpture. If one can cement moral  issues within the minds of children, perhaps whales may have a future.

Skriv en kommentar