Om detegn

Publikationer, der kommunikerer til øjet

Publikationer fra detegn
detegn ønsker at udforske de muligheder, der ligger i det visuelle og fysiske i forhold til læring og fokusering.

Hjernen husker det visuelle
detegn laver publikationer, der kommunikerer til øjet – som et primært fortællemedie. Gennem det visuelle kan vi hurtigt danne os et overblik, og så kan vi supplere det visuelle med tekst og leksikal information.

Man siger, at et billede siger mere end 1000 ord, og at hjernen husker det visuelle bedre, men det kræver, at den er opmærksom.

Tegning og fordybelse
At tegne er at se. Igennem tegneprocessen skærpes opmærksomheden på det visuelle. Denne fordybende fokusering udelukker andre tanker og åbner for en stor ro og en dyb afspænding i kroppen. En fordybende tegne-maleproces er derved samtidigt en mindful øvelse, som giver overblik og energi.

At farvelægge er en mindful beskæftigelse for voksne og børn i alle aldre.

About detegn

Publications from detegn
At detegn we want to explore the opportunities that lie in blending visual impressions and
physical activity to promote learning and improve mental focus.

The Brain remembers visuel input better
Publications from detegn use the eye – as a primary tool of communication. Through the visual medium, we can quickly provide an overview, evoke a thought, or create a mood, then supplement the visual messages with textual and lexical information.

As the saying goes: A picture says more than a thousand words. What is more, studies suggest that the human brain remembers visual input better than many other types of stimuli.

Drawing and contemplation
Drawing is seeing. Through the process of drawing, one’s attentiveness to visual detail becomes more acute. This immersive focus diminishes the importance of other thoughts, opens the mind to serenity, and relaxes physical tension in the body. This means that an immersive drawing, painting, or colouring process is also a restful exercise that puts one’s thoughts into perspective and often brings renewed energy.

Colouring is an enjoyable and mindful activity for adults and children of all ages.